Sådan sparer du penge på varmeregningen

 

Varmen er utvivlsomt den allerstørste energisluger i de danske hjem. Derfor er det også på dette område du kan gøre de største besparelser, hvis du gør brug af nogle små, men simple fif. Der findes forskellige måder, at opvarme sin bolig på, hvor de mest økonomiske løsninger er pillefyr, varmepumper og jordvarme.

 

Der er af gode grunde helt forskellige individuelle behov for og forbrug af varme. Først og fremmest afhænger varmeforbruget af boligens størrelse, men nogle er også mere kuldskær end andre, hvorfor de skruer mere op for varmen i hjemmet. Der er dog hjælp at hente, hvis du ønsker ar nedsætte dit varmeforbrug og derved spare penge.

 

Det bedste og smarteste tip ville være af investere i grøn energi, da det er miljøvenlig løsning, der sænker CO2 udslippet. Dertil slipper du for svingende priser og sikrer dig en langsigtet billig energiløsning.

 

Er grøn energi ikke din kop te, så kan du med små ændringer nedbringe dit varmeforbrug markant.

 

Tips til at nedsætte dit varmeforbrug

 

Isolering er vigtig

En af de altoverskyggende hovedforudsætninger for at kunne spare penge på varmeforbruget er, at din bolig er velisoleret. Er dette ikke tilfældet, vil varmen af naturlige årsager slippe direkte ud af bygningen. Derfor vil dine varmekilder skulle arbejde unødvendigt meget for at opnå det ønskede varmeresultat. Det er dyrt.

 

Hav den samme rumtemperatur

Det er vigtigt at holde en ens rumtemperatur. Hvis du holder den samme temperatur i de rum, der støder op til hinanden, sikrer du at dine varmekilder ikke kommer på overarbejde for at kompensere for svingende temperaturer i andre rum. Hvis nogle af rummene i din bolig er koldere end andre, vil det skabe en form for gennemtræk, som resulterer i at dine varmekilder kommer på overarbejde.

 

Sænk temperaturen

Du bør overveje om du kan sænke temperaturen helt generelt. Find ud af om du kan leve med en lavere temperatur i din bolig. For hver grad dy sænker temperaturen, vil dit forbrug nemlig falde med 5 procent.

 

Sørg for at lufte ud

Du bør huske at lufte ud flere gange om dagen i intervaller af nogle få minutter. Dette skal gøres selvom der er bidende koldt udenfor. Det er der flere forskellige årsager til. For det første sikrer du et fornuftigt indeklima, som er vigtigt for at slippe for fugt, skimmelsvamp og som resultat heraf helbredsproblemer. For at spare på varmeforbruget bør du dog ved udluftning, sørge for at slukke dine varmekilder når du gør det. Når du har luftet ud, er det vigtigt at du lukker begge hapser på vinduerne ordentligt, da der ellers kan slippe kold luft ind.

 

Hold temperaturen konstant

På trods af at dette punkt synes modstridende med ovenstående, er det med undtagelse af når du lufter ud, vigtigt at du sørger for at holde temperaturen i din bolig forholdsvis konstant. Du bør ikke skifte temperatur for meget, da det kræver mere af din varmekilde at opvarme et koldt rum, efter du har haft slukket for varmen, end blot at holde en konstant temperatur. Mange vil slukke helt for varmen i boligen om natten, men det er bedre at nøjes med at skrue en smule ned, da det kræver mere for din varmekilde at varme helt huset op dagen efter, hvis du har slukket dem når du sover. Her kan du spare penge på en ny radiator. 

 

Lav vindue-testen

Meget varme siver, som beskrevet, ud igennem vinduerne. Det er derfor vigtigt, at de er så tætte som overhovedet muligt. Du kan selv teste vinduernes tæthed ved at lave ”vindue-testen”.

Således fungerer testen:

  • Du åbner vinduet og sætter en papirstrimmel i klemme mellem vindue og karm. Derefter lukker du vinduet, så papirstrimlen sidder i klemme.
  • Herefter trækker du i papirstrimlen.

Hvis du uden problemer kan trække papirstrimlen ud, bør du overveje at få ordnet dine vinduespartier, da de højst sandsynligt er meget utætte. Går papirstrimlen derimod i stykker eller sidder fast, så er dine vinduer som udgangspunkt tætte og du lader ikke unødvendig varme gå til spilde.

 

Med få husmoderlige tiltag kan du altså sørge for, at du ikke skal betale unødvendigt mange penge for dit varmeforbrug. Der findes mange flere måder at nedbringe varmeforbruget på, men her har du et udpluk, som kan give resultater med det samme.

About the author