Derfor dugger dine vinduer til

Der kan være flere årsager til at dine ruder dugger indendørs. Faktum er imidlertid, at når ruder dugger til, skyldes det, at fugtholdig luft afsætter sin fugt på en kold vinduesflad. Vinduet kondenserer for at være helt præcis.

 

Når dette sker er det en klar indikation på at fugtindholdet i dit hjem er for højt. Løsningen på problemstillingen er ganske enkelt at sørge for bedre udluftning. Dette hvis der er tale om termovinduer. Hvis der er en friskluftsventil på dit vindue bør denne være åben.

 

Dug på enkeltlags glas

 

Hvis du oplever dug på et vindue med et enkeltlags glas, er årsagen at glasset yderst hurtigt nedkøles udefra, hvorefter fugtholdig luft kondenseres på indersiden af glasset. Er dette tilfældet bør du i stedet montere forsatsvinduer med energiglas, da dette fugtproblem ikke kan løses udelukkende med udluftning. Selvom du får udskiftet dine vinduer er daglig udluftning dog stadig påkrævet.

 

Læs hvordan du sparer penge på din varmeregning. 

 

Termorude

 

Termoruder isolerer generelt set rigtig godt. Af denne grund dannes der sjældent dug på termoruder. Såfremt der dannes dug på en termorude, skyldes det ofte at ruden er punkteret og af denne grund ikke isolerer tilstrækkeligt. I dette tilfælde kan man se dug og vanddråber i vinduets hjørner og i rudens underkant. Dette kan skyldes at ruden er forsynet med en ældre afstandsprofil af metal, som afkøler indersiden, men det kan også skyldes, at ruden ikke er monteret dybt nok i trærammen. Er sidstnævnte tilfældet kan træet ikke hjælpe til med at isolere, hvilket fører til dug på ruden. Dug på vinduerne kan dog også skyldes, at man har for mange genstande i vinduesområdet, som forringer ventilationen. Dette kan eksempelvis være planter, store gardiner eller en for bred vindueskarm. De fleste problematikker af denne art kan dog afhjælpes med fornuftig udluftning.

 

Forsatsvinduer

 

Såfremt der er forsatsrammer på dine vinduer, skal de kunne slutte helt tæt til vinduesrammerne, eller opstår der dug på ruderne. Den bedste isoleringseffekt opnås dog, hvis en forsatsrude er en termorude. Hvis der forekommer dug på ruder med forsatsrammer, skyldes det højst sandsynligt, at rammerne ikke slutter ordentligt tæt til vinduesrammerne omkring ruden.

Læs hvordan du nemt får is af bilruden.

About the author